Uddannelsen 

Igennem mine 22 år som behandler, har jeg samlet en erfaring og viden som jeg siden år 2012 har strukturet, testet i praksis og sammensat til et helt nyt koncept.

Uddannelsen henvender sig til Dig der føler Dig draget imod ny indsigt, viden og udvikling i Dit liv.

Udviklings forløbet vil blive tilpasset den enkelte elev, og der vil kontinuerligt finde opfølgning, feedback og supervision sted.

Hvor i livet Du befinder Dig og hvilke forudsætninger Du har, er på ingen måde afgørende.

Den vigtigste og afgørende faktor for om du er egnet til dette meget spændende og udviklende forløb, er udelukkende Din vilje til udvikling.

New Concept Metoden undervises  i trygge, behagelige og skønne omgivelser, hvor tid ikke er en faktor.

Dette afspejler sig i en rolig, humoristisk og afbalanceret tilgang til undervisningen, der resulterer i fysisk og mentalt overskud og glæde til Dig som elev.

Der gives plads til, at Du har den fornødne ro og tid til at blive fortrolig med både den teoretiske del såvel som de praktiske teknikker.

Et modul afsluttes ikke før Du føler Dig sikker og tryg ved materialet.

Der undervises i teknikker der primært søger at genetablere kroppen tilbage til sit udgangspunkt, nemlig balance på alle planer.

Grundprincippet  i materialet tager sit udgangspunkt i, at disharmoni mellem det man føler og det man tænker og faktisk gør, skaber ustabilitet og blokeringer i den fysiske krop.

Det starter som ubalancer i energi legemerne og vil efter længere tids påvirkning resultere i en fysisk ubalance. Det vil sige f.eks. smerter. 

De helt nye kanaliserede teknikker, vil gøre dig i stand til langt hurtigere end tidligere at frigøre ophobet og blokeret energi i din krop.

 Så hvis Du er et sted i livet, hvor Du er klar til et kvantespring i Dit liv.

Klar til et energi løft der vil kunne mærkes på alle planer, en ny måde at se Din krop, livet og verden på. 

Og igennem selvindsigt og indre ro ønsker en konstant personlig udvikling, så kan New Concept metoden helt sikkert være det næste skridt for Dig.

New Concept Metoden består af følgende moduler: 

Modul 1 “Lær at navigere i dit liv”

Indeholder bl.a.:

– New Concept Centers fundament & grundtanke

– Vortex Chakra Healing

– Vortex Chakra Healing med Intention

– New Concept Muskel Teknik Behandling

– De 12 chakras

– Guidede meditationer

 

Modul 3 “Integration og forståelse af den bevidste krop”

Indeholder bl.a.:

– Intuitions Flow Teknik af de 9 øverste chakras

– Vortex Chakra Tids Aktivering

– Integration og forståelse af den bevidste krop

– Guidede meditationer

– Daglig rutine

 

Modul 5 “Skab nuet”

Indeholder bl.a.:

– New Concept Plejadiske Afbalancerings System

– New Concept Æterisk Pyramide Healing

– New Concept Lyskvotient Healing

– Guidede meditationer

 

Modul 7 “Renheden i hjertets lys”

Indeholder bl.a.:

– New Concept CTL Behandling

– New Concept Aspekt Healing

– Guidede meditationer

 

 

Modul 9 “Lederskab af egne tanker”

Indeholder bl.a.:

– New Concept seks sidet Personligheds Healing

– New Concept Eksistens Healing

– Guidede meditationer

 

 

Modul 11 “Livets cirkel”

Indeholder bl.a.:

– New Concept Livs Cirkel Healing

– New Concept Reflektions Healing

– Din Personlige Circle Of Live

– Guidede meditationer

 

 

Modul 13 “Hjertet er vejen til visdom”

Indeholder bl.a.:

– New Concept Body Scan Healing

– New Concept Life Reading

– Guidede meditationer

Modul 2 “Hjertet ser hvad der er usynligt for øjet”

Indeholder bl.a.:

– Vortex Chakra Vibrations Healing System

– Meridian Systemet

– Meridian Release Teknik

– New Concept, Modul 1-2 og fremtiden

– Guidede meditationer

– Daglig rutine

 

Modul 4 “Din indre refleksion”

Indeholder bl.a.:

– New Concept Kontiniums Healing

– New Concept Krystalinisk Chakra Healing

– Guidede meditationer

– Daglig rutine

 

 

Modul 6 “Mit autentiske jeg”

Indeholder bl.a.:

– Vortex Meridian Flow

– New Concept Portal Healing

– Guidede meditationer

 

 

Modul 8 “Dit krystalinske jeg”

Indeholder bl.a.:

– New Concept Vortex Udrensnings System

– New Concept Atlantisk Krystal Healing

– New Concept Molekyle Healing

– Guidede meditationer

 

Modul 10 “Bevidsthed om bevidstheden”

Indeholder bl.a.:

– New Concepts 5 Universielle Leveregler

– New Concept Akkumulerings Healing

– New Concept 12 Strålet Healing

– Guidede meditationer

 

Modul 12 “Vejen til hjertet”

Indeholder bl.a.:

– New Concept 6 Delte Chakra Sfære Healing

– New Concept Balance Grounding

– New Concept Chakra Åndedrags Kalibrering 

– New Concept Power Healing

– Guidede meditationer

 

Modul 14 “Viljen til udvikling”

Indeholder bl.a.:

– New Concept Star Heart Integration

– New Concept Star Heart Aku Healing   

– Guidede meditationer

Hvis ovenstående har vakt Din interesse, eller Du har andre spørgsmål, er Du mere end hjertelig velkommen til at kontakte mig på telefon eller via mail.

De kærligste hilsner

Jesper